Polityka prywatności

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników Strony internetowej www.hotelosjann.pl (zwanej dalej „Stroną”) jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając naszą Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane osobowe kiedy odwiedzają Państwo Stronę. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na Stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z Dariuszem Osiakiem, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Osiak BROWAR OSJANN, z siedzibą w Białej Podlaskiej, adres: ul. Janowska 11BC, 21-500 Biała Podlaska, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, NIP: 5370005877, REGON: 030105690 (zwany dalej „Właścicielem”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Właściciela danych osobowych, źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.

 

Słownik

Przez następujące określenia należy rozumieć:

 • „Polityka prywatności” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;
 • „Właściciel” – należy przez to rozumieć Dariusza Osiaka, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Osiak BROWAR OSJANN, z siedzibą w Białej Podlaskiej, adres: ul. Janowska 11BC, 21-500 Biała Podlaska, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, NIP: 5370005877, REGON: 030105690;
 • „Hotel” – należy przez to rozumieć Hotel Osjann w Białej Podlaskiej, plac Wolności 15, 21-500 Biała Podlaska;
 • „Strona internetowa” lub „Strona” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem hotelosjann.pl;
 • „Gość” – należy przez to rozumieć podmiot, zawierający Umowę rezerwacji Pokoju hotelowego w Hotelu;
 • „Użytkownik” – Gość, a także każda inna osoba korzystająca ze strony Hotelu pod adresem: hotelosjann.pl w celu uzyskania informacji dotyczących Hotelu i świadczonych przez niego usług.
 • „Formularz kontaktowy” –
 • „Usługi” oznacza następujące działania Hotelu, podjęte w wyniku podania danych osobowych przez Gościa: wysyłkę Newslettera za pomocą adresu e-mail w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na subskrypcję Newslettera lub zawarcie umowy rezerwacji Pokoju między Hotelem a Użytkownikiem, czy też wysłanie wiadomości zwrotnej zawierającej szczegółowe informacje dotyczące ofert, rezerwacji dokonanej przez Użytkownika lub problemów technicznych na Stronie;
 • „Newsletter” – należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji na stronie internetowej, na subskrybowanie którego Użytkownik wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”.

 

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszą stronę internetową prowadzi Właściciel.
 2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 01.10.2021r. oraz określa m.in. zasady kontaktu z Hotelem, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Hotel danych osobowych, w tym danych które mogą zostać przez Państwo wprowadzone za pośrednictwem strony internetowej poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji; źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.
 3. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób.
 4. W ramach strony internetowej mogą znajdować się linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie spowoduje przekazanie Państwa danych (adresu IP i identyfikatora przeglądarki) do administratora danej witryny, który to podmiot staje się współadministratorem Państwa danych osobowych w tym zakresie (zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-40/17). Po opuszczeniu strony internetowej, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzonej w ten sposób witryny.
 5. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

2. Pliki cookies

 1. Strona wykorzystuje „Pliki cookies”. Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola z napisem: „Akceptuję”.
 2. Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: „Polityka plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies oraz w zakładce „Polityka Plików cookies” znajdującej się na Stronie.

 

3. Dane osobowe

 1. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników jest Hotel.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.
 4. Na stronie internetowej nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Hotel nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.
 5. Możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Państwa danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

Dane Tożsamości, obejmujące imię, nazwisko.

Dane Kontaktowe, obejmujące adres rozliczeniowy, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu.

Dane Transakcyjne, obejmujące przeprowadzone transakcje i płatności.

Dane Techniczne, obejmujące adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze Strony.

Dane Użytkowania, informacje o tym jak Państwo korzystają ze strony internetowej i z jakich Usług korzystają.

Dane Marketingowe i Komunikacyjne, obejmujące Państwa preferencje w zakresie otrzymywania od nas informacji handlowych i komunikacji.

 1. W momencie, w którym korzystają Państwo ze strony naszego internetowej, może ona automatycznie pobierać Państwa Dane Techniczne dotyczące Państwa urządzeń czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz i inne technologie, zgodnie z „Polityką Plików cookies” dostępną na stronie internetowej.

 

4. Cel oraz podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

 1. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania Państwa danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.

Cel/czynność przetwarzania

Typ danych osobowych

Podstawa przetwarzania

Dokonanie rezerwacji Pokoju

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy

Umożliwienie subskrypcji Newslettera

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczna oraz zgodę na marketing bezpośredni wykonywany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach

 

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Dane Marketingowe i Komunikacyjne

Wykonanie umowy

Ciążący na nas obowiązek prawny

Uzasadniony interes administratora (posiadanie aktualnych danych oraz analiza w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych usług)

Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa Hotelu oraz jego stronie internetowej (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting)

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)

Ciążący na nas obowiązek prawny

Zapewnienie odpowiedniej zawartości strony internetowej oraz reklam, a także analiza efektywności przeprowadzonych kampanii reklamowych

Dane Użytkowania

Dane Marketingowe i Komunikacyjne

Dane Techniczne

Zgoda poprzez akceptację komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Polityki

Przekazanie Użytkownikowi wiadomości zwrotnej dotyczącej szczegółowych informacji o usługach, rezerwacjach dokonanych przez Użytkownika lub problemów technicznych na stronie

Dane kontaktowe

Podjęcie działań przed zawarciem umowy

Wykonanie umowy

Przekazanie danych do innych podmiotów prowadzących witryny internetowe, wtyczki lub aplikacje, do których linki zewnętrzne znajdują się na naszej stronie Internetowej.

Dane Techniczne

Zgoda poprzez akceptację komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Polityki

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia Rejestrację konta i realizację zamówień.
 2. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Możemy używać Państwa Danych Tożsamości, Kontaktowych, Technicznych, Użytkowania oraz Konta w celu tworzenia profil preferencji naszych Uzytkowników i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymują. W ten sposób możemy zdecydować, które z naszych Usług mogą być dla Państwa odpowiednie.

 

5. Udostępnianie Państwa danych osobowych oraz transfery międzynarodowe

 1. W celach wskazanych w paragrafie poprzedzającym możemy ujawniać Państwa dane osobowe zewnętrznym osobom trzecim, takim jak firmy kurierskie, księgowe, informatyczne, zapewniające usługi takie jak hosting, cloudcomputing, witrynom social media, a także Urzędowi Skarbowemu i innym organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku płatności poprzez system:
 • Tpay, dane osobowe Użytkownika są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, wówczas Krajowy Integrator Płatności S.A. jest administratorem danych osobowych Użytkownika;
 • Przelewy 24 – jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068, wówczas PayPro S.A. jest administratorem danych osobowych Użytkownika;
 • BLIK – jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółc Polski Standard Płatności sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000493783, NIP 5213664494, REGON 14705588900000, wówczas Polski Standard Płatności sp. z o. o. jest administratorem danych osobowych Użytkownika.
 1. Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom aby korzystali oni z danych osobowych Użytkowników dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

6. Bezpieczeństwo danych

 1. Przetwarzanie przez Hotel danych osobowych Użytkownika odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa mające chronić Państwa dane przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy dostęp do Państwa danych do pracowników, agentów, usługodawców i innych osób trzecich, do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia naszej działalności gospodarczej. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z instrukcjami Hotelu oraz są oni zobowiązani do poufności.
 2. Hotel przyjął odpowiednie procedury w celu postępowania w razie podejrzenia naruszenia. Powiadomimy Państwa oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

 

7. Czas przetwarzania danych

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane (tj. czas niezbędny do realizacji zamówienia, prowadzenia konta Użytkownika), chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, zgodnie z § 9.
 4. W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe (zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i statystycznych, w którym to przypadku możemy przechowywać te dane przez czas nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania Państwa o tym.

 

8. Prawa Użytkowników związane z ochroną danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

 1. Użytkownik w pewnych sytuacjach posiada prawo zgłoszenia żądania Hotelu przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Hotel administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Hotel. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: rezerwacja@osjann.pl.
 2. Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne lub dochodzenie roszczeń. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego żądania. Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi kontaktowymi Hotelu.
 3. Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres mailowy: rezerwacja@osjann.pl lub poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny wysłany każdorazowo w wiadomości Newsletter lub innej wiadomości marketingowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.
 4. Użytkownik ma prawo zgłoszenia Hotelu żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Hotel administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.
 5. Hotel bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Użytkownikowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 6. Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże Hotel może obciążyć Użytkownika rozsądną opłatą w przypadku, gdy przedstawione żądanie lub żądania są oczywiście bezzasadne, powtarzające się, bądź nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.
 7. W celu spełnienia poszczególnych żądań, Hotel może zażądać określonych informacji od Użytkownika, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.
 8. Użytkownik, którego danymi osobowymi Hotel administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim:
 9. swojego zwykłego pobytu,
 10. swojego miejsca pracy, lub
 11. miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,

jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza RODO. Skarga może zostać nadana drogą pocztową na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@uodo.gov.pl.

9. Odpowiedzialność Hotelu oraz zgłoszenie reklamacyjne

 1. Hotel działając z należytą starannością, dba o poprawność działania Strony, nie ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w możliwości korzystania ze Strony wynikłe ze stanu technicznego Sprzętu Użytkownika oraz wynikłe w związku z awarią transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta Użytkownik.
 2. Hotel prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem Strony na następujący adres e-mailowy: rezerwacja@osjann.pl.
 3. Hotel rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia informując Użytkownika o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji każdorazowo podając powody podjętej decyzji.
 4. Użytkownik jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian

 1. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na stronie internetowej nowej Polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego.
 2. Dane kontaktowe Hotelu wskazane są w punkcie 2. Słownika niniejszej Polityki prywatności.
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Hotel uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z nami pod adresem e-mail: rezerwacja@osjann.pl lub pod numerem telefonu wskazanym na Stronie.